* = required field
Name :*
Country :*
Telephone :
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*

     
Charith
Mata kiyaweema sadahaa Kukulpane Sudassi Swaminwahansege pothwala ek pitapathakbagin labagathahaki sthanayak sandahan karanna. THERUWAN SARANAI!
Oct 14 2014
Answer by Admin
0718403246 ස්වාමින් වහන්ෙස්ෙග් දුරකථන අංකයට කථාකර දැනගත හැකි ය.
Oct 14, 2014 ,08.08 pm
gayan
sowanvimakumakda
Oct 13 2014
Answer by Admin
සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්චා සීලබ්බත පරාමාස යන සංෙයා්ජන ධර්මයන් ප්‍රහීන කිරීමයි
Oct 14, 2014 ,08.07 pm
Nishan Lakmal Satharasinghe
Dear Dhamma Members, What is the different between Vinnana and Sanna ? A practical example would be much appreciated. Metta
Oct 09 2014
Answer by Admin
chathura
ස්වාමීන් වහන්ස, මම හතිය රෝගයෙන් පෙලෙන කෙනෙකි..නමුත් විශෙශයෙන් පෝය දිනයන් වල මට ඉතාමත් තද බල ලෙස මට රෝගය මතු වෙනව..අනිවාර්යයෙන් පෝය දවසට අසනීප වෙනවා..මට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්..තවද මම වෙසක් පුන් පොහෝ දිනක අනතුරකට ලක්වීමෙන් මාස 7ක් 8ක් එක්තන් වී ඉන්න සිදුවූ නිසා අද්යාපනයද කඩා කප්පල් උනා..මේ පිලිබද පිලිතුරක් එනතුරු ඉතා ඔනැකමින් බල සිටිමි..තෙරුවන් සරනයි...
Oct 08 2014
Answer by Admin
ෙම් පිළිබඳ කළයුතු ෙද් දැන ගැනීමට පූජ්‍ය කුකුල්පෙන් සුදස්සීස්වාමින් වහන්ෙස්ට කථාකරන්න. 0718403246
Oct 14, 2014 ,08.11 pm
uditha
දික්කසාද වී සිටින පිරිමියෙකු තමාට සුදුසු කාන්තාවක් ලබා ඇය විවාහ කර ගනී. නමුත් පෙර බිරිඳව සිටි කාන්තාව තවමත් ජීවත්ව සිටියි. මේ අනුව මෙම පුරුෂයාත් මුල් බිරිඳත් ස්ව කැමැත්තෙන් සම්මත නඩු තීන්දුවක් මගින් පැහැදිලිවම දික්කසාද වී ඇති නමුත් පුරුෂයා දෙවැනි විවාහයක් කර ගැනීමෙන් ඔහුට පරදාර සේවන අකුසල කර්මය/කාමමිථ්‍යාචාර අකුසල කර්මය වන්නේද???
Oct 07 2014
Answer by Admin
නැත.
Oct 14, 2014 ,08.20 pm
Heshan
Awasarai swaminwahansa, mage mithrayakuta dantha dathun wahanse pilibadawa apahasathmaka kamuka sithuwillak sithata pamina atha. ohu ein balawath kanassallayakata pathwa atha. ewan sithuwillak awama pawak sithuweda ? eya balawath da ? eyata wisaduma kumak da ?
Oct 04 2014
Answer by Admin
එ් සිතුවිල්ල පාපී වූවක් ය. එ්ය සිතන සිතන තරමට එහි බලවත්කම වර්ධනය විය හැකි ය. ෙම් සඳහා බුදුගුණ භාවනාව කරන්න. අරහන් ගුණය පිළිබඳ සිහි කිරීම වඩාත් ෙහාඳයි.
Oct 14, 2014 ,08.24 pm
Lal Jayaneththi
Swamin wahansa, sangeeka danayakadi ithiriwana kema gihiyan anubawa kireema sudusuda? Nathinam e kema walata kumak kala yuthuda?
Sep 25 2014
Answer by Admin
සාංගික කරන අවස්ථාවට තබන අාහාර සංඝයාට ෙබදන්න. එයින් යමක් ඉතිරි වුවෙහාත් දන් වළඳා අවසන් වූ පසු භික්ෂූන් වහන්ෙස්ලා ෙම්වා ෙගට ෙගන යන්න කියා සඳහන් කරනු අැත. එ ෙස් සඳහන් කිරී ෙමන් ඔබට එ් අාහාර ගැනීමට හැකි ය. තව ද ඉර අවරට ගිය පසු එම අාහාර භික්ෂුන් පරිහරණය ෙනාකරන නිසා ගිහි අය ගැනී ෙම් වරදක් ෙනාමැත. ෙම් පිළිබඳ තවදුරටත් විමසීම වඩාත් ෙහාඳ ය.
Oct 14, 2014 ,08.33 pm
Dinesh sandaruwan
bosath suwamin wahansa,dahampasal lamunta diima sadaha gelapena daham pena wisadum,bhawana,paali sarala thena sita,wage pdf file hoyaganna udaw karanna.print karala lamainta dennam.mama dahampasal guruwarayek.mama thawama usas adyapanaya hadaranawa.mata bosath daru pirisak bihikaranna ounwa danumen gunayen piripun karanna awashyai.e daruwanta kalyana mithra parisarayak athikarannai me uthsahaya. daruwanta udaw karanna thawa awastha mata pahadala denna swamin wahansa.udaharana washayen pin poth bedadii daruwanta ehi agaya kiyadii diriganwiima,
Sep 25 2014
Answer by Admin
ෙම් සඳහා කථාකරන්න අ ෙප් දහම්පාසෙල් ප්‍රධාන අාචාර්ය කලුතර පදුම ස්වාමින් වහන්ෙස්ෙග දුරකථන අංකය මම සහන් කරවා එයට කථාකරන්න. 0713360660
Oct 14, 2014 ,08.37 pm
kalpani
garu swamin wahansa, mas aharayata ganeema ,mas pinisa sathun marana ayata dena anubalayak nowanneda? warthamanayedi me pilibanda wiwda matha pawathiy..karunawen me pilibanda pahada denu manawi.
Sep 15 2014
Answer by Admin
ත්‍රිෙකා්ටි පාරිශුද්ධ මාංශය කැප බවයි ධර්මෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන්. ෙමයින් සතුන් මැරීමට අනුබල දීමක් සිදුෙව්දැයි එකවර කීමට මා සමත් ෙනාෙව් . විමසා බැලිය යුතු ය.
Oct 14, 2014 ,08.46 pm
kalpani
awasara swamin wahansa, dasa sil mathawanta upasampada wiya hakida?pindapathaya wadeemata kapada?
Sep 15 2014
Answer by Admin
බැහැ. උපසම්පදා ෙවන්නෙ සමෙන්රි භික්ෂුණීන් වහන්ෙස්ලයි උසම්පදා ෙවන්ෙන්. ලක්දිව භික්ෂුණී ශාසනයක් තිෙයනවද නැද්ද කියල උභය ප්‍රාතිෙමා්ක්ෂය ෙපාෙත් හැහැඳින්වීෙම් සඳහන් ෙව් එය කියවන්න.
Oct 14, 2014 ,09.10 pm
වජිර
භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඇවැත් දෙසා පිරිසිදු වනවා මෙන් ගිහියන්ටද දුබල කමින් අණුවන කමින් සිදුවු වැරදි අඩුපාඩු වලින් පිරිසිදු විය හැකිද ? එය කරන්නේ කෙසේද ?
Sep 02 2014
Answer by Admin
එ් පන්සිල් අටසිල් දසසිල් සමාදන් වී ෙමන්. තමන් සමාදන්ව සිටින සීලය අලුත් කර ගත හැකි ය.
Oct 14, 2014 ,08.41 pm
Darshana
Theruwan sarani, Pancha seelaya visthara vashayen sandahanvana pothak thibeda ? asenam apa hata anukampawen sandayan karanna.
Aug 20 2014
Answer by Admin
bauddhayage athpotha kiyawanna
Oct 14, 2014 ,09.41 pm
Nadeeka
සීලවන්තන් ගුණවන්තන් ගාථාවේ ඉතිරි පද මොනවද
May 23 2014
Answer by Admin
සීලවන්තං ගුණවන්තං, පුඤ්ඤඛෙත්තං අනුත්තරං, දුල්ලභේන මයා ලද්දං, බුද්ධපුත්තං නමාමාහං. සාරිපුත්තාදි තේරානං, ආගතං පටිපාටියා, සද්ධා සීල දයාවාසං භදන්තං පණමාමහං.
May 26, 2014 ,05.52 pm
Nadeeka
සතර පරාජිකා යනු කුමක්ද? සතර පරාජිකා රැකගත් ස්වාමීන් වහන්සේ යම් මාර්ග පලයක් ලැබිය හැකිද ?
May 23 2014
Answer by Admin
මේ සඳහා උපසම්පදා ශීලය, විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය පොත් කියවන්න. තෙරුවන් සරණයි
May 26, 2014 ,05.40 pm
Tharindu
Vimana waththu, Pretha waththu sinhlen thyna poth ganta puluwn khnda?
May 20 2014
Answer by Admin
නැදිමාල බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් ගත හැකි ය. තෙරුවන් සරණයි
May 26, 2014 ,06.02 pm
Gimhan
Niwan awaboda kara ganimata athi margaya kuamkda?gihi jivithayadi niwan awa boda kara ganimata kumak kala yuthuda?Tharuwan saranai
Apr 09 2014
Answer by Admin
rerukane nayaka hamuduruwange vidarshana bhawana kramaya potha balanna.
Apr 09, 2014 ,07.36 pm
Sumudu Suranga
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, මා අසා තිබෙනවා චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ එක්තරා පොතක කියා තිබෙනවා කියා මේ කාලයේ මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩසිටිය නොහැකි බව , එම පොත සහ පිටුව කුමක්ද? එසේ වුවත් අද කාලයේද රහතන් වහන්සේලා වශයෙන් සැක කෙරෙන උතුමන් වනගතව වැඩ වෙසෙනවා නේද? මේ ගැන පැහැදිලි කර දෙන්න.
Mar 17 2014
Answer by Admin
kumara
swamin wahansa, ma pita rataka sewaya karana bewin pohoya 04 tama sil geneemata kemeththak asawak etha, ehema karya bahula nisa pansil walata amatharawa pohoya thunakadi dasa sil athuren rekiya heki silayan pamanak samadan wee rekeema hondada? 2013 wasare janawari mase sita december mase dakwa hema masema pohoya 04 kawara dina wala enneda yanna pahada denna? theruwan saranai!
Jan 20 2013
Answer by Admin
දස සීලය සමාදන් වේ නම් සිල් පද දහයම සමාදන් විය යුතුය. පොහොය හතර ලබන ගෙවෙන විස්තර බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපයෙන් බලන්න. ලින්ක් එක පහත තිබේ. http://www.lakehouse.lk/budusarana/2013/01/18/
Jan 21, 2013 ,10.38 am
Kumara
Swamin wahansa, apa pita rataka jeewath wana nisa, pohoya dinayata niwadu geneemata dushkara uwahoth, eeta asanna dinaya sil samadan weemen, poho dinaye sil samadan weeme kushalayama lebeda? ese wena dawasaka sil geneema waradakda?
Jan 19 2013
Answer by Admin
සිල් පෝයට නොරැක්කාය කියා කුසලය අඩු නොවේ. හැකි දිනක සිල් සමාදන් වන්න. තෙරුවන් සරණයි.
Jan 21, 2013 ,10.29 am
SENAKA
දහම් පොත් මුදුණය සඳහා සහාය වීම පිණිස ආධාර කිරීමට අදහස් කරමි. ඒ සඳහා මුදල් ආධාර ලබාදිය හැකි ක්‍රමය කරුණාකර දන්වන්න. බැංකු ගිණුමකට බැර කිරීමට හැකිනම් පහසුය.
Jan 18 2013
Answer by Admin
ලංකා බැංකුව, හොරණ ශාඛාව, ගිණුම් අංක 798439 , ගිණුමේ නම ශ්‍රී චන්දවිමලධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය. ඔබගේ නම ලිපිනය ලියූ රිසිට් පත අප වෙත එවන්න. fax 0342265251 , තැපැල්, ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය, පොකුණුවිට.
Jan 18, 2013 ,09.22 pm