විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය
widarshana bhawana kramaya
මේ පොත හොඳින් තේරුම් ගෙන පොතේ දැක්වෙන ක්‍රමය අනුව නො වරදවා භාවනාව කැරගෙන ගියහොත්,වැඩි දෙනෙකුට භාවනාවේ ප්‍රතිඵලය,මෙලොව දී ම දක්නට ලැබෙනු ඇත යනු අපගේ ස්ථිර විශ්වාසයයි. මීට ශාසනස්ථිතිකාමී රේරුකානේ චන්දවිමල (1947 නොවැම්බර් 20)
ISBN :
955-8663-02-6
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
237
Size :
144mmX219mm
Weight :
300g
Price :
Rs. 225.00
( $2.25 USD + (DHL rate) )
Views :
13330
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*