දාස්පෙති මල් පූජාව
Jul 09, 2015
පරම පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ

118 වන ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන

දාස්පෙති මල් පූජාව

2015.07.19 දින

පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමයේ දී පැවැත්වේ

ඔබ සැමට ආරාධනා