මහා නාහිමියන්ගේ ශාසනික සේවා අතරින්
Dec 18, 2011
මහා නාහිමියන්ගේ ශාසනික සේවා අතරින් ඉහළින්ම කැපී පෙනෙන්නේ ලේඛකයෙකු වශයෙන් කළ උදාර සේවයයි. ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයටම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වටිනා ග්‍රන්ථ රාශියක් (30ක් පමණ) උන්වහන්සේ මෙතෙක් ලියා ඇත. සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලැබූ අයෙකුට පවා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගැනීමට හැකි සේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ ගැඹුරු ධර්ම කොටස් පවා ඉතා ලිහිල්ව ලිවීමට උන්වහන්සේට ඇත්තේ සහජ දක්ෂතාවයකි.

1986. 08.12 වන දා බුදුසරණ