හිසතෙල් ගෑමේ මහෝත්සවය
Apr 11, 2013
පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය සංවිධානය කරන 2013 වර්ෂයේ හිසතෙල් ගෑමේ මහෝත්සවය අප්‍රේල් මස 15 වන දින පූර්ව භාග 6.41ට යෙදෙන සුභ මොහොතින් ආරම්භ වේ. ඒ සඳහා සපැමිණෙන ලෙස මෙත් සිතින් සැමට කරන ආරාධනය යි.‍

තෙරුවන් සරණයි

සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!!!