2013 නව වසරට සුභ පැතුම්
Jan 01, 2013
2013 වසර ලෝ වැසි සැමට සුභ නව වසරක් වේවා !!!

පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමාධිපති, පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ විහාරවාසී මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය. සැමට තෙරුවන් සරණයි.